Nasi klienci to ludzie.
Często bardzo wymagający i jednocześnie bardzo zapracowani.
By zapewnić im spokój ducha przejmujemy na siebie obowiązek załatwienia wszelkich spraw administracyjnych zarówno dotyczących projektów budowlanych w Poznaniu jak również projektów w każdym innym miejscu. Spraw związanych ze sprawnym przebiegiem procesu inwestycji prowadzonych w okolicach Poznania. Czynimy co w naszej mocy zarówno na etapie analiz przedprojektowych oraz w czasie projektowania. Odwiedzamy urzędy w Poznaniu, w Dąbrówce, w Dopiewie, powiecie poznańskim. Nie unikamy trudnego procesu wykonawczego.
Dzięki stale rosnącemu doświadczeniu zapewniamy sprawny przebieg tych procesów.

Nasz zakres działalności:

projektowanie-poznan
Projekty budowlane
Projekty koncepcyjne, budowlane do pozwolenia na budowę, wykonawcze
Budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, użytecznoœci publicznej i inne
Projekty branżowe - wszystkie branże - konstrukcyjna, instalacyjna, elektryczna, drogowa itd.
Projekty modernizacji, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania
Inwentaryzacje budynków i lokali
Ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące stanu obiektów istniejących
Projekty i aranżacje wnętrz
Prowadzimy nadzory autorskie
Projekty podziałów nieruchomości pod konkretne inwestycje
Projekty zagospodarowania nieruchomości
Analizy chłonności inwestycyjnej nieruchomości pod względem możliwości ich zagospodarowania
Konsultacje z zakresu zagospodarowania przestrzennego
W zakresie obsługi administracyjnej procesu inwestycji:
Doradztwo prawno-administracyjne oraz pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych i pozwoleń (od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie)
Konsultacje z zakresu prawa budowlanego, warunków technicznych, ochrony pożarowej obiektów, warunków sanitarnych i innych obowiązujących w procesach inwestycyjnych
W zakresie zamówień publicznych:
Służymy pomocą przy opracowywaniu SIWZ - koncepcje, PFU
Opracowujemy pełno branżowe projekty budowlane i wykonawcze
Przygotowujemy zestawienia nakładów, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz STWiOR Bierzemy czynny udział w radach budowy i prowadzimy nadzór autorski do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
Opracowania graficzne
W zakresie promocji inwestycji:
Opracowanie strategii promocji
Projekty i wykonanie materiałów ofertowych służących promocji - modele 3D, fotorealistyczne wizualizacje, ulotki, bilboardy wielkoformatowe, grafika web itp.
Realizacja kierunków kampanii reklamowej dla danej inwestycj
Wykonujemy grafikę brandową, produktową - również 3D, reklamową, sprzedażową
Z pasją fotografujemy dowolne obiekty, budynki, wnętrza, produkty, samochody, przyrodę.
Współpraca międzynarodowa

Bez przeszkód realizujemy zamówienia naszych klientów zarówno w kraju, jak i w Europie oraz na całym świecie.

W projektowaniu nie uznajemy granic. Poza Polską pracowaliśmy już dla Włochów i we Włoszech, zrealizowaliśmy zlecenie Inwestorom z Francji.
Inne propozycje współpracy

Zakres prowadzonej działalności pracowni MIKOSTUDIO jest bardzo elastyczny. Jeżeli widzisz możliwości podjęcia z nami współpracy, która niesie obopólne korzyści, pisz, dzwoń, przyjeżdżaj.

Być może jesteśmy najlepsi by poprowadzić przedstawicielstwo dla Twoich produktów lub usług, pośredniczyć w zakupie nieruchomości, pomóc sprzedać teren. Jesteśmy otwarci na propozycje.